Takarék Kereskedelmi Bank Főoldal
Nyomtatási nézet

THM

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel/ pénzügyi lízing árfolyamkockázatát, ill. kamatkockázatát, az egyes konstrukciók függvényében eltérő mértékű.

Jogszabályi követelményeknek megfelelően, mely szerint a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes, a díjfizetésre alkalmazott devizaárfolyammal kell a mutató értékét számolni, társaságunk jelen mutatók számításakor a 2018. június 28-i (6 havi BUBOR) kamatadattal számolt.

A deviza kölcsönszerződésben/pénzügyi lízingszerződésben szereplő konkrét THM mérték meghatározásánál, amennyiben a folyósítás és a törlesztés is forintban történik, minden esetben a forint fizetéseket vesszük alapul, és ennek során a forint-deviza átváltásra az ügyletre irányadó, a szerződéskötés napján érvényes devizaárfolyamon kerül sor.

A deviza kölcsönszerződésben/pénzügyi lízingszerződésben szereplő konkrét THM mérték meghatározásánál, amennyiben a folyósítás vagy a törlesztés devizában történik, minden esetben a forint fizetéseket vesszük alapul, és ennek során a forint-deviza átváltásra a szerződéskötés napján érvényes MNB devizaárfolyamon kerül sor.

A deviza kölcsönszerződésben/pénzügyi lízingszerződésben szereplő konkrét THM mérték meghatározásánál, amennyiben a folyósítás és a törlesztés is devizában történik, minden esetben a deviza fizetéseket vesszük alapul, és ennek során a forint-deviza átváltásra az ügyletre irányadó, szerződéskötés napján érvényes devizaárfolyamon kerül sor.

A THM számításban társaságunk esetében az alább elemek szerepelnek:

  • Ügyleti kamat
  • Szerződéskötési díj (amennyiben felszámításra kerül)
  • Folyósítási díj (amennyiben felszámításra kerül)
  • Értékbecslési díj
  • Számlavezetés (Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.) költsége, egyéb fizetési műveletekkel kapcsolatos költség

Mivel a kamatfelár mértéke (az ügyleti kamat része), ill. a szerződéskötési díj jelen kondíciós listában sávosan került meghatározásra, ezért egy-egy konstrukció esetében a mutató mértéké is sávosan került meghatározásra (a kisebbik érték mutatja a lehető legkisebb ügyleti kamat és szerződéskötési díj esetén elérhető THM értékét, a nagyobbik a maximális THM értékét).

Az értékbecslési díj figyelembevételekor egységesen 24.961 forint + ÁFÁ-val számoltunk, mely érték a lakó- és üdülőingatlan esetén (melyek finanszírozása tipikusnak mondható magányszemélyek esetén) az értékbecslés díját teljes mértékben fedezi, ugyanakkor egyéb speciális (ipari és kereskedelmi) ingatlanok értékbecslését nem tartalmazza. Ugyanígy nem tartalmazza a díj olyan pluszszolgáltatások (úgy, mint: alaprajz készítése, tulajdoni lap díja, térképmásolat díja) ellenértékét, melyek az ügyfelek által opcionálisan választhatók.

Számlavezetési díj a mindenkori Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. alap lakossági számlacsomag (jelenleg Alapszámla) havi díját tartalmazza két csoportos beszedési megbízás költségével együtt. A mindenkor hatályos hirdetmény elérhetősége: www.takarek.hu

A finanszírozás igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A lízingtárgyon, illetve a fedezetként felajánlott ingatlan/ingatlanoknak legalább a finanszírozás mértékéig biztosítottnak kell lenniük. A lízingtárgyak tekintetében a biztosított a Takarék Lízing Zrt., valamint a szerződő és díjfizető Ügyfél. Egyéb ingatlan fedezetek esetében a biztosítási kötvényben kedvezményezettként a Takarék Lízing Zrt.-nek szükséges szerepelnie, Társaságunk tájékoztatása alapján. Meglévő biztosítás esetén a biztosító társasággal a fentiek szerint kérjük módosítani a szerződést és az engedményező nyilatkozatot elkészíttetni. Ezen dokumentumok, a biztosítási díjfizetési igazolásával együtt, folyósítási feltételek. Új biztosításkötés esetén az ajánlatra és az engedményező nyilatkozatra, valamint az első biztosítási díj megfizetését igazoló bizonylatra van szükségünk. A vagyonbiztosítás díját, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a THM mértéke nem tartalmazza.

A számítás során a következő adatokkal számolt társaságunk:

 

Finanszírozás összege

5.000.000.-

HUF

Finanszírozás összege (nyílt végű lízing)

bruttó 5.000.000.-

HUF

Futamidő

20

év

BUBOR

0,38

%

Értékbecslés díja

24.961.-

HUF + ÁFA

Takarék számlavezetés+csoportos beszedés

649.-

HUF/hónap

Maradvány érték (nyílt végű lízing)

0,01%-20%

 

 

Egyedi döntés

Minimum HUF

Maximum HUF

Kamatfelár

2%

15%

Szerződéskötési díj (egyszeri)

0%

10%

Folyósítási díj

0%

1%

 

A fenti adatokkal számolt példa THM értékek:

1. Kölcsön és zárt végű pénzügyi lízing esetén:

A deviza (EUR) alapú – forint törlesztésű lakáslízing termékek értékesítését a Takarék Ingatlanlízing Zrt. 2013. december 2. napjától felfüggesztette, így azok jelenleg nem igényelhetőek!

Takarék Lízing Zrt. 2016. március 01 napjától a Fogyasztóknak nyújtott Deviza (EUR) ingatlanlízing termékek értékesítését felfüggesztette.

 

Finanszírozás típusa

Minimum THM

Maximum THM

Normál finanszírozás*

 

 

forint

2,79%

17,26%

Fogyasztónak lakás célú finanszírozás

 

 

forint

2,79%

17,26%

2. Nyílt végű pénzügyi lízing esetén:

A deviza (EUR) alapú – forint törlesztésű lakáslízing termékek értékesítését a Takarék Ingatlanlízing Zrt. 2013. december 2. napjától felfüggesztette, így azok jelenleg nem igényelhetőek!

A Takarék Lízing Zrt. 2016. március 01 napjától a Fogyasztóknak nyújtott Deviza (EUR) ingatlanlízing termékek értékesítését felfüggesztette.

Finanszírozás típusa

Minimum THM

Maximum THM

Normál finanszírozás*

 

 

forint

2,07%

13,13%

Fogyasztónak lakás célú finanszírozás

 

 

forint

2,07%

13,13%

 

A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény. 265. §-nak megfelelően a fogyasztónak nyújtott kölcsön teljes hiteldíj mutatója nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat (melynek jelenleg irányadó mértéke: évi 0,90%, figyelemmel arra, hogy a jelen naptári félév teljes idejére az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó) 24 százalékponttal növelt mértékét (azaz jelenleg a 24,90%-ot)!

Felügyeleti tájékoztató - Elszámolási és forintosítási tudnivalók

Kérdése van?

Hívjon minket bármikor

Hívjon minket bármikor

061 461 6040

Termelőeszköz Lízing

Ismerje meg Agrárlízing, Teherjármű és Buszlízing, Termelőeszköz lízing, valamint Gépjárműlízing termékeinket.

Részletek