Takarék Kereskedelmi Bank Főoldal
Nyomtatási nézet

THM

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel/ pénzügyi lízing árfolyamkockázatát, ill. kamatkockázatát, az egyes konstrukciók függvényében eltérő mértékű.

Jogszabályi követelményeknek megfelelően, mely szerint a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes, a díjfizetésre alkalmazott devizaárfolyammal kell a mutató értékét számolni, társaságunk jelen mutatók számításakor a 2018. június 28-i (6 havi BUBOR) kamatadattal számolt.

A deviza kölcsönszerződésben/pénzügyi lízingszerződésben szereplő konkrét THM mérték meghatározásánál, amennyiben a folyósítás és a törlesztés is forintban történik, minden esetben a forint fizetéseket vesszük alapul, és ennek során a forint-deviza átváltásra az ügyletre irányadó, a szerződéskötés napján érvényes devizaárfolyamon kerül sor.

A deviza kölcsönszerződésben/pénzügyi lízingszerződésben szereplő konkrét THM mérték meghatározásánál, amennyiben a folyósítás vagy a törlesztés devizában történik, minden esetben a forint fizetéseket vesszük alapul, és ennek során a forint-deviza átváltásra a szerződéskötés napján érvényes MNB devizaárfolyamon kerül sor.

A deviza kölcsönszerződésben/pénzügyi lízingszerződésben szereplő konkrét THM mérték meghatározásánál, amennyiben a folyósítás és a törlesztés is devizában történik, minden esetben a deviza fizetéseket vesszük alapul, és ennek során a forint-deviza átváltásra az ügyletre irányadó, szerződéskötés napján érvényes devizaárfolyamon kerül sor.

A THM számításban társaságunk esetében az alább elemek szerepelnek:

  • Ügyleti kamat
  • Szerződéskötési díj (amennyiben felszámításra kerül)
  • Folyósítási díj (amennyiben felszámításra kerül)
  • Értékbecslési díj
  • Számlavezetés (Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.) költsége, egyéb fizetési műveletekkel kapcsolatos költség

Mivel a kamatfelár mértéke (az ügyleti kamat része), ill. a szerződéskötési díj jelen kondíciós listában sávosan került meghatározásra, ezért egy-egy konstrukció esetében a mutató mértéké is sávosan került meghatározásra (a kisebbik érték mutatja a lehető legkisebb ügyleti kamat és szerződéskötési díj esetén elérhető THM értékét, a nagyobbik a maximális THM értékét).

Az értékbecslési díj figyelembevételekor egységesen 24.961 forint + ÁFÁ-val számoltunk, mely érték a lakó- és üdülőingatlan esetén (melyek finanszírozása tipikusnak mondható magányszemélyek esetén) az értékbecslés díját teljes mértékben fedezi, ugyanakkor egyéb speciális (ipari és kereskedelmi) ingatlanok értékbecslését nem tartalmazza. Ugyanígy nem tartalmazza a díj olyan pluszszolgáltatások (úgy, mint: alaprajz készítése, tulajdoni lap díja, térképmásolat díja) ellenértékét, melyek az ügyfelek által opcionálisan választhatók.

Számlavezetési díj a mindenkori Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. alap lakossági számlacsomag (jelenleg Alapszámla) havi díját tartalmazza két csoportos beszedési megbízás költségével együtt. A mindenkor hatályos hirdetmény elérhetősége: www.takarek.hu

A finanszírozás igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A lízingtárgyon, illetve a fedezetként felajánlott ingatlan/ingatlanoknak legalább a finanszírozás mértékéig biztosítottnak kell lenniük. A lízingtárgyak tekintetében a biztosított a Takarék Lízing Zrt., valamint a szerződő és díjfizető Ügyfél. Egyéb ingatlan fedezetek esetében a biztosítási kötvényben kedvezményezettként a Takarék Lízing Zrt.-nek szükséges szerepelnie, Társaságunk tájékoztatása alapján. Meglévő biztosítás esetén a biztosító társasággal a fentiek szerint kérjük módosítani a szerződést és az engedményező nyilatkozatot elkészíttetni. Ezen dokumentumok, a biztosítási díjfizetési igazolásával együtt, folyósítási feltételek. Új biztosításkötés esetén az ajánlatra és az engedményező nyilatkozatra, valamint az első biztosítási díj megfizetését igazoló bizonylatra van szükségünk. A vagyonbiztosítás díját, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a THM mértéke nem tartalmazza.

A számítás során a következő adatokkal számolt társaságunk:

 

Finanszírozás összege

5.000.000.-

HUF

Finanszírozás összege (nyílt végű lízing)

bruttó 5.000.000.-

HUF

Futamidő

20

év

BUBOR

0,38

%

Értékbecslés díja

24.961.-

HUF + ÁFA

Takarék számlavezetés+csoportos beszedés

649.-

HUF/hónap

Maradvány érték (nyílt végű lízing)

0,01%-20%

 

 

Egyedi döntés

Minimum HUF

Maximum HUF

Kamatfelár

2%

15%

Szerződéskötési díj (egyszeri)

0%

10%

Folyósítási díj

0%

1%

 

A fenti adatokkal számolt példa THM értékek:

1. Kölcsön és zárt végű pénzügyi lízing esetén:

A deviza (EUR) alapú – forint törlesztésű lakáslízing termékek értékesítését a Takarék Ingatlanlízing Zrt. 2013. december 2. napjától felfüggesztette, így azok jelenleg nem igényelhetőek!

Takarék Lízing Zrt. 2016. március 01 napjától a Fogyasztóknak nyújtott Deviza (EUR) ingatlanlízing termékek értékesítését felfüggesztette.

 

Finanszírozás típusa

Minimum THM

Maximum THM

Normál finanszírozás*

 

 

forint

2,79%

17,26%

Fogyasztónak lakás célú finanszírozás

 

 

forint

2,79%

17,26%

2. Nyílt végű pénzügyi lízing esetén:

A deviza (EUR) alapú – forint törlesztésű lakáslízing termékek értékesítését a Takarék Ingatlanlízing Zrt. 2013. december 2. napjától felfüggesztette, így azok jelenleg nem igényelhetőek!

A Takarék Lízing Zrt. 2016. március 01 napjától a Fogyasztóknak nyújtott Deviza (EUR) ingatlanlízing termékek értékesítését felfüggesztette.

Finanszírozás típusa

Minimum THM

Maximum THM

Normál finanszírozás*

 

 

forint

2,07%

13,13%

Fogyasztónak lakás célú finanszírozás

 

 

forint

2,07%

13,13%

 

A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény. 265. §-nak megfelelően a fogyasztónak nyújtott kölcsön teljes hiteldíj mutatója nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat (melynek jelenleg irányadó mértéke: évi 0,90%, figyelemmel arra, hogy a jelen naptári félév teljes idejére az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó) 24 százalékponttal növelt mértékét (azaz jelenleg a 24,90%-ot)!

Felügyeleti tájékoztató - Elszámolási és forintosítási tudnivalók

Kérdése van?

Hívjon minket bármikor

Hívjon minket bármikor

061 461 6040

Bankfiók és ATM kereső

Termelőeszköz Lízing

Ismerje meg Agrárlízing, Teherjármű és Buszlízing, Termelőeszköz lízing, valamint Gépjárműlízing termékeinket.

Részletek