Takarék Kereskedelmi Bank Főoldal
Nyomtatási nézet

Tájékoztató az árfolyamréssel valamint az egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel összefüggésben

Tájékoztató az árfolyamréssel valamint az egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel összefüggésben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa elfogadta a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyéb rendelkezésekről szóló, - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek elszámolására vonatkozó - 2014. évi XL. törvény alapján az elszámolás alapmódszertanát szabályozó MNB rendeletet, valamint három további, az elszámolás gyakorlati megvalósítását lehetővé tevő rendeletet is.A pénzügyi intézmények tisztességtelen szerződéses kikötései kapcsán a 2014. évi XXXVIII. törvény megteremtette az elszámolás elvi lehetőségét, míg a 2014. évi XL. törvény meghatározta a fogyasztókkal való elszámolás elveit és keretrendszerét. Ez utóbbi jogszabály felhatalmazta az MNB elnökét arra, hogy a jegybank az elszámolás részletszabályait rendeletben szabályozza.

Az első MNB rendelet szerint a pénzügyi intézmények három módszertant alkalmazhatnak a fogyasztókkal való elszámolás során, azzal a kikötéssel, hogy egy intézmény a rendelet hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések tekintetében csak egy kiválasztott módszertant alkalmazhat. A pénzügyi intézmények bármely módszertant választják, azok teljesen azonos eredményre vezetnek, így a fogyasztókat nem éri hátrány amiatt, hogy a velük elszámoló pénzügyi intézmény egy bizonyos módszertant választott. A módszertanok közötti választási lehetőség megteremtésével az MNB lehetővé kívánja tenni a pénzügyi intézmények számára, hogy a belső elszámolási rendszereik sajátosságait figyelembe véve a lehető leggyorsabb, leghatékonyabb módon végezhessék el az elszámolásokat. Mindhárom módszertan alapját a fogyasztói túlfizetés tőke-előtörlesztésként való elszámolása adja. 
Az alapmódszertant szabályozó első rendelet kizárólag a problémamentes szerződések elszámolására terjed ki, amelyek esetében a fogyasztó egyszer sem esett késedelembe, illetve nem részesült semmilyen kedvezményben.

A második MNB rendelet szabályozza a késedelemmel, kedvezménnyel érintett szerződéseket, valamint az árfolyamgátra, végtörlesztésre, áthidaló kölcsönre, illetve a Nemzeti Eszközkezelőre vonatkozó speciális előírásokat. Ezen szerződések pontos elszámolásához ugyanis egy olyan összetett módszertanra van szükség, amely a szerződés lefutásának modellezése során a kedvezményes, illetve késedelmes tételeket a felmerülésük időpontjában, az elszámolási törvény által rögzített elveknek megfelelően képes figyelembe venni, így biztosítva, hogy a fogyasztói túlfizetéseket maradéktalanul elszámolhassák. Mivel a speciális esetekben több módszertan alkalmazásával nem lehetne biztosítani azok teljes matematikai egyezőségét, ezért a második rendelet esetében a pénzügyi intézmények már csak egy módszertant alkalmazhatnak.

A harmadik MNB rendelet szabályozza azt a becslési módszertant, amelyet a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézményeknek kell alkalmazniuk, amennyiben nem áll rendelkezésükre elengedő adat az általuk kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekről az elszámolás végrehajtásához. A rendelet az egyszerűbb alkalmazhatóság érdekében nem állít fel speciális elszámolási eljárást, elsősorban a hiányzó adatok meghatározását végzi el becsléssel. Az érintett pénzügyi intézményeknek a becslések és a tényadatok birtokában kell majd alkalmazniuk az első, illetve második rendeletben rögzített megfelelő módszertant és kiszámolniuk a fogyasztói követelést. A harmadik rendelet határozz meg a pénzügyi teljesítés határidejét is. A 2015. február 1-i elszámolási fordulónap után a tájékoztatás kézbesítését követő 30 munkanapon belül az elszámolásokat pénzügyileg is rendezniük kell a pénzügyi intézményeknek, legkésőbb 2015. szeptember végéig.

A negyedik MNB rendelet előírja, hogy a pénzügyi intézmények részesítsék megfelelő tájékoztatásban a fogyasztókat. Ez a rendelet tartalmazza az elszámolás eredményéről, valamint a „fair” kamatozás és a forintosítás kapcsán felvetődő szerződésmódosításról szóló tájékoztatások tartalmi, alaki és formai követelményeit. A szabályozás kiterjed az elektronikus, illetve a papír alapú tájékoztatási tartalmakra, valamint biztosítja, hogy az elszámolással és szerződésmódosítással kapcsolatos információkat egységes formában érhessék el a fogyasztók.

Az MNB a rendeleteknek a Magyar Közlönyben történő kihirdetését követően a kötelező és ajánlott formanyomtatványokat , mintaszövegeket és az elszámolással összefüggő egyéb információkat ”Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt az MNB honlapján elérhetővé teszi, és intenzív tájékoztatási kampányba kezd mind a fogyasztók, mind pedig a pénzügyi intézmények irányába.


Budapest,2014.november 28.

 

Elszámoláshoz kapcsolódó jogszabályok

MNB forintosítási és elszámolási információk

Deviza alapú fogyasztói hitelek és lízingek törlesztési árfolyama a forintosításig

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §- A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

 

Felügyeleti tájékoztató - Elszámolási és forintosítási tudnivalók

Kérdése van?

Hívjon minket bármikor

Hívjon minket bármikor

061 461 6040

Bankfiók és ATM kereső

Termelőeszköz Lízing

Ismerje meg Agrárlízing, Teherjármű és Buszlízing, Termelőeszköz lízing, valamint Gépjárműlízing termékeinket.

Részletek