Moratórium 1

  

2020. január végével Európát is elérte a koronavírus járvány. Magyarországon is emelkedik az igazolt megbetegedések és karanténba zártak száma, egyúttal naponta újabb és újabb pandémiás intézkedéseket vezet be a kormány - határlezárások, kötelező karantén, személyforgalom korlátozása, áruforgalom erős kontrollja -, amely az üzleti környezetet is, eddig soha nem látott módon befolyásolja, melyhez alkalmazkodni szükséges.

A Társaság követi az MNB iránymutatásokat és előírásokat, együttműködik a Lízingszövetség tagjaival, a Takarék csoporton belüli egységes eljárásokat dolgoz ki mind munkavállalói védelmére, mind üzletfelei támogatására. Proaktívan felméri az érintett iparági szereplők visszajelzései alapján a várható fizetési problémákat.

 

Hivatkozva a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet - a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről előírásaira, valamint annak részletszabályait megállapító 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az alábbiakról kívánjuk Önöket tájékoztatni:

 

  • Minden, 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződés alapján már folyósított kölcsönre, hitel és lízingszerződésre vonatkozik: a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium).

 

  • Automatikus, 2020.12.31-ig tartó moratórium: A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

 

  • Moratórium a biztosítéki szerződéseket érintően: a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségek és kezességek, esetleges egyéb biztosítékok lejáratai is a jogszabály által módosulnak. A módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes. A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

 

  • Nem zárja ki a szerződésszerű további teljesítést lehetőségét: A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

 

  • A moratórium alatt felhalmozódott fizetési kötelezettség teljesítése: A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

 

  • A moratórium lejártát követő futamidő hosszabbítás: A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

 

 

Fentiekre hivatkozva tájékoztatjuk Önöket, hogy:

 

  • a fizetési moratórium igénybevétele minden Ügyfelünk számára (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, őstermelő, magánszemély) automatikus, arról Ügyfeleinknek külön nyilatkozni nem kell;
  • a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített tőke-, kamat- illetve díj fizetési kötelezettséget a moratórium lejártát követően kell teljesíteni, akként, hogy a moratóriumot követő havi törlesztő részlet összege nem lehet magasabb az eredeti törlesztő részlet összegénél. Ahhoz, hogy a törlesztő részlet összege a moratóriumot követően se emelkedjen meg, sor kerülhet arra, hogy a futamidő – a moratórium idejénél hosszabb – további hónapokkal növekszik;
  • a moratórium időtartama alatt Társaságunk a csoportos beszedési megbízásait felfüggesztette, amennyiben azonban Ön állandó átutalási megbízással teljesítette fizetési kötelezettségeit, és élni kíván a fizetési moratóriummal, úgy kérjük, hogy számlavezető bankjánál intézkedjen az állandó átutalási megbízás visszavonásáról, mert a felett Társaságunknak nincs rendelkezési joga;

 

Amennyiben az eredeti szerződéses jogviszony szerint továbbra is képes és teljesíteni kíván, úgy kérjük, hogy jelen levelünk mellékleteként küldött, erről szóló írásos nyilatkozatát juttassa el Társaságunk részére. Amennyiben a megtett nyilatkozatot követően mégsem képes teljesíteni, úgy további teendője nincs, a teljesítés elmaradása esetén a moratórium automatikusan életbe lép.

 

A nyilatkozat megételéhez szükséges „minta” dokumentumot a www.takareklizing.hu oldalon, a moratórium menüpont alatt tudja letölteni.

 

A nyilatkozatot kitöltve e-mailen, vagy postai úton az alábbi elérhetőségek bármelyikére szíveskedjen megküldeni. Tekintettel a pandémiás helyzet miatt kialakult körülményekre a gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk az elektronikus úton történő benyújtását.

 

E-mail:          lizingbackoffice@takarek.hu

Postai úton:  Takarék Lízing Zrt., 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9, G. épület.

 

További kérdés esetén a Takarék Lízing Zrt +36 1 461-60-40 telefonszámán, továbbá a +36 1 311-3110 számon a Takarékbank Zrt. Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül érdeklődhet.

 

 

Bízva a vészhelyzet mielőbbi leküzdésében, kívánunk Önöknek minden jót.


Kapcsolódó dokumentumok: