Moratórium 3.2 Tájékoztatás

  

Lakossági (fogyasztó) ügyfelek

 

Az új Moratóriummal kapcsolatos általános információk:

 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

 

Az új moratórium hatálya:

 

A Moratóriumot a jelenlegi formájában a Kormány meghosszabbította 2021.10.31-i napjáig. Egyes kiemelt csoportok részére (ld. Lakossági (fogyasztó) ügyfeleket érintő speciális szabályozások) továbbra is lehetőség van a moratórium igénybevételére, 2022.06.30-i napig.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön 2021. szeptember hónapban él a hitelmoratóriummal, nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele

 

 

Az új moratóriumra jelentkezés határideje: (A jelentkezési határidő lejárt.)

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kormányrendelet értelmében az új moratóriumba történő belépési szándékukat, írásban kell jelezniük, a Kormányrendeletben meghatározott formanyomtatvány pontos kitöltésével, melyet 2021.10.01. napjától, 2021.10.31. napjáig áll módunkban befogadni. A határidő jogvesztő határidő. Amennyiben a jelentkezést a fenti határidőig elmulasszák megtenni, úgy, 2021.11.01 napjától kikerülnek a moratórium alól, azaz ismét elkezdődik finanszírozás törlesztése. Ezt követően a moratóriumból lehetőségük lesz a lejárat (2022.06.30.) előtt kilépni. Kilépés esetén a további visszalépés nem megengedett.

Nyilatkozat lakossági ügyfelek részére Moratórium3 kilépés
 

 

Az új moratóriumra jelentkezés módjai:  (A jelentkezési határidő lejárt.)

Az alább csatolt nyilatkozat mintát hiánytalanul kitöltve

  • Takarékbank Önhöz legközelebbi fiókjában személyesen leadhatja,
  • szkennelve, elektronikus aláírással ellátva a lizingmoratorium@takarek.hu e-mail címre elküldheti.

 

 

Fontos információk az On-line jelentkezésről: (A jelentkezés határideje lejárt.)

 

A Takarék Csoport ügyfeleinek lehetősége van a honlapon on-line módon jelezni a részvételi szándékát a takarekbank.hu/moratorium-3-nyilatkozat útvonalon. A jelentkezési határidő lejárt.

 

Takarék Lízing Zrt. (korábbi neveinken: FHB Lízing Zrt., FHB Ingatlanlízing Zrt, Central European Credit Zrt.) ügyfélként kérjük a Pénzintézet választónál a Takarék Lízing Zrt-t legyen kedves bejelölni. A beazonosítás érdekében fontos, hogy a szerződés számát (399 vagy CEC vagy CEL kezdetű szerződésazonosító) pontosan adja meg.

 

Ha több szerződése van nálunk, úgy lehetősége van további szerződéseket is megjelölnie, ha több szerződés esetén kíván élni az új moratórium lehetőségével.

 

Amennyiben a Takarék Csoporton belül Önnek nem kizárólag a Takarék Lízing Zrt-nél, hanem más csoporttagnál (Pl. Takarékbank Zrt, Takarék Jelzálogbank Nyrt.) van finanszírozása, és azok tekintetben is igénybe kívánja venni a moratórium lehetőségét, akkor ismételten meg kell csinálnia a jelentkezést, kezdve annak az (immáron másik) Pénzintézetnek a kiválasztásával, amely esetében igényelni kívánja moratóriumba lépés lehetőségét.

 

A pontos azonosítás érdekében felhívjuk figyelmét, az adatok és a szerződésszám pontos megadására, illetve arra, hogy amennyiben nem a megfelelő pénzintézetet válassza ki, úgy nem biztosított a moratóriumba történő beléptetése.

 

 

Lakossági (fogyasztó) ügyfeleket érintő speciális szabályozások:

 

Azon ügyfelek vehetnek részt az új moratóriumban akiknek lakossági hitel-, kölcsön-, lízingszerződése (ide nem értve a fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződést, a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződést, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződése van), illetve a pénzügyi intézmény által megbízásból kezelt munkáltatói kölcsönszerződés alapján folyósított kölcsönnel rendelkezik.

 

Ezen felül 2021. november 1-i naptól azon ügyfelek élhetnek a moratórium lehetőségével, akik 2021.10.31-i napig leadott nyilatkozattal igazolják, hogy az alábbiak közül egy vagy több ismérv fennáll.

  • a háztartása rendelkezésre álló jövedelme tartósan csökkent;
  • legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozó legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül;
  • közfoglalkoztatási jogviszonyban állta, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;
  • háztartásomban legalább egy gyermeket tart el, ideértve a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személyt, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy gyermeket várok, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm gyermeket vár;
  • saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül, illetve az egy háztartásban élő hozzátartozó saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül.

 

 

 

 

Cégek, vállalkozások

 

Az új Moratóriummal kapcsolatos általános információk:

 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

 

Az új moratórium hatálya:  (A jelentkezési határidő lejárt.)

 

A Moratóriumot a jelenlegi formájában a Kormány meghosszabbította 2021.10.31-i napjáig. Egyes kiemelt csoportok részére (ld. Cégeket, vállalkozásokat érintő speciális szabályozások) továbbra is lehetőség van a moratórium igénybevételére, 2022.06.30-i napig.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása 2021. szeptember hónapban él a hitelmoratóriummal, nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

 

 

Az új moratóriumra jelentkezés határideje: (A jelentkezés határideje lejárt.)

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kormányrendelet értelmében az új moratóriumba történő belépési szándékukat, írásban kell jelezniük, a Kormányrendeletben meghatározott formanyomtatvány pontos kitöltésével, melyet 2021.10.01. napjától, 2021.10.31. napjáig áll módunkban befogadni. A határidő jogvesztő határidő. Amennyiben a jelentkezést a fenti határidőig elmulasszák megtenni, úgy, 2021.11.01 napjától kikerülnek a moratórium alól, azaz ismét elkezdődik finanszírozás törlesztése. Ezt követően a moratóriumból lehetőségük lesz a lejárat (2022.06.30.) előtt kilépni. Kilépés esetén a további visszalépés nem megengedett.

Nyilatkozat vállalkozások részére Moratórium3 kilépés

 

 

 

Az új moratóriumra jelentkezés módjai: (A jelentkezési határidő lejárt.)

Az alább csatolt nyilatkozat mintát hiánytalanul kitöltve

  • Takarékbank Önhöz legközelebbi fiókjában személyesen leadhatja,
  • szkennelve, elektronikus aláírással ellátva a lizingmoratorium@takarek.hu e-mail címre elküldheti.

 

 

Fontos információk az On-line jelentkezésről: (A jelentkezési határidő lejárt.)

 

A Takarék Csoport ügyfeleinek lehetősége van a honlapon on-line módon jelezni a részvételi szándékát a takarekbank.hu/moratorium-3-nyilatkozat útvonalon. A jelentkezési határidő lejárt.

 

Takarék Lízing Zrt. (korábbi neveinken: FHB Lízing Zrt., FHB Ingatlanlízing Zrt, Central European Credit Zrt. ) ügyfélként kérjük a Pénzintézet választónál a Takarék Lízing Zrt-t legyen kedves bejelölni. A beazonosítás érdekében fontos, hogy a szerződés számát (399 vagy CEC kezdetű szerződésazonosító) pontosan adja meg.

 

Ha több szerződése van nálunk, úgy lehetősége van további szerződéseket is megjelölnie, ha több szerződés esetén kíván élni az új moratórium lehetőségével.

 

Amennyiben a Takarék Csoporton belül Önnek nem kizárólag a Takarék Lízing Zrt-nél, hanem más csoporttagnál (Pl. Takarékbank Zrt, Takarék Jelzálogbank Nyrt.) van finanszírozása, és azok tekintetben is igénybe kívánja venni a moratórium lehetőségét, akkor ismételten meg kell csinálnia a jelentkezést, kezdve annak az (immáron másik) Pénzintézetnek a kiválasztásával, amely esetében igényelni kívánja moratóriumba lépés lehetőségét.

 

A pontos azonosítás érdekében felhívjuk figyelmét, az adatok és a szerződésszám pontos megadására, illetve arra, hogy amennyiben nem a megfelelő pénzintézetet válassza ki, úgy nem biztosított a moratóriumba történő beléptetése.

 

 

Cégeket, vállalkozásokat érintő speciális szabályozások:

 

Azon ügyfelek vehetnek részt az új moratóriumban akiknél a vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétel a fizetési moratóriumra vonatkozó kezdeményezés benyújtását megelőző 18 hónapban a koronavírus-járvánnyal összefüggően legalább 25%-kal csökkent,

valamint a Vállalkozás 2020. március 18. és a jelen nyilatkozat megtétele közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel és/vagy kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.