Ugrás a tartalomhoz

A finanszírozás folyamata

Alábbi tájékoztató anyagunkban szeretnénk segítséget nyújtani leendő Ügyfeleinknek a folyósításához szükséges feladatok rövid összefoglalásával és a hitelfolyamat egyes elemeinek magyarázatával.

Finanszírozási kérelem

A finanszírozási folyamat első lépése, hogy a Takarék Lízing Zrt. befogadja az Ügyfél kérelmét, amelyhez a következő dokumentumok szükségesek:

 • Finanszírozási kérelmi adatlap kitöltése és aláírása:
  • Finanszírozási kérelem magánszemélyek részére
  • Finanszírozási kérelem vállalatok részére

 • Értékbecslés megbízási megállapodás kitöltése és aláírása

 • Tulajdoni lap benyújtása
 • Alaprajz, helyszínrajz benyújtása
 • Térképmásolat benyújtása

Fenti dokumentumok becsatolása a mindenkori kondíciós listában szereplő díjak alapján megrendelhető!

A szükséges dokumentumok bemutatása:

1. Magánszemély esetében

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Adókártya
 • Személyi szám

A finanszírozási előszűréshez formanyomtatvány kitöltése, valamint a bemutatott jövedelmek társaságunk által előírt igazolásai szükségesek.

2. Jogi Személy esetében

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat)
 • Aláírási címpéldány
 • Lezárt beszámoló mellékleteivel, friss főkönyvi kivonat
 • Egyéni vállalkozó esetén adóbevallás
 • Biztosítási igényfelmérő lap kitöltése és aláírása (szükség esetén)

A finanszírozási szerződés megkötéséig Ügyfelünket semmilyen költség sem terheli! Fenti dokumentumokon túlmenően a finanszírozási döntéshez további anyagokat is bekérhetünk.

Társaságunk a lízingtárgyként/fedezetként felajánlott ingatlanról értékbecslést készít. Az értékbecslést szintén mi bonyolítjuk le, azonban a fedezetnyújtónak biztosítania kell az ingatlan megtekinthetőségét. Társaságunk kizárólag az Takarék Lízing Zrt. értékeléseit, illetve felülvizsgálatait fogadja el. Az értékbecslés folyamatát az ezt megrendelő formanyomtatvány aláírásával lehet elindítani:

 • Értékbecslés megbízási megállapodás kitöltése és aláírása


További fontos kellékek:

 • Tulajdoni lap benyújtása
 • Alaprajz, helyszínrajz benyújtása
 • Térképmásolat benyújtása

Fenti dokumentumok becsatolása a mindenkori kondíciós listában szereplő díjak alapján megrendelhető! Az értékbecslés díjának kifizetéséig az értékelésről nem tudunk információt kiadni, illetve a finanszírozási döntést sem tudjuk meghozni.

Ajánlattétel

Finanszírozást illető érdeklődés esetén előzetes tájékoztatást nyújtunk a várható feltételekről. Ezekről a Kondíciós listánkól is lehet tájékozódni.

A finanszírozási kérelem és a bevizsgálási dokumentációk hiánytalan beérkezését és az értékbecslés elkészültét követően előzetes indikatív ajánlatot teszünk.

A Takarék Lízing Zrt. az ügyfél igényekhez szabott átlátható termékeket, szolgáltatásokat, kondíciókat és szerződési feltételeket alakít ki. Az ügyféligények meghatározásánál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény, valamint a felelős hitelezésről szóló szabályozás, illetve Magatartás Kódex irányelvek figyelembevétel jár el.

A Takarék Lízing Zrt. ügyfeleinek a nyújtandó szolgáltatásnál korrekt és teljes körű tájékoztatást ad. A személyes ügyfélkapcsolatokban törekszik arra, hogy az ügyfelek megértsék a számukra ajánlott/értékesített termék kondícióit, és képesek legyenek mérlegelni a benne rejlő kockázatokat.

A Takarék Lízing Zrt. bemutatja az ügyfelek számára kínált termékeit és szolgáltatásait, egyben lehetővé teszi ügyfelei számára az eltérő feltételű termékei közötti összehasonlítást.

A Takarék Lízing Zrt. javasolja ügyfeleinek, illetve leendő szerződő ügyfeleiknek, hogy a felelős hitelfelvétel eldöntéséhez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességeket is, valamint az ügyfél igénye alapján segítséget nyújt az ügyfél, illetve leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez.

A Takarék Lízing Zrt. segíti az ügyfeleit abban, hogy döntésüket hosszabb távú szempontok mérlegelésével hozzák meg. Társaságunk az ügyfél számára megfelelő, konkrét hiteltermék kiválasztását követően kiemelt figyelmet fordít azon kockázatok bemutatására, amelyek a hitel törlesztésének növekedését eredményezhetik, és felhívja ügyfele figyelmét arra, hogy számoljanak törlesztő részlet esetleges jövőbeni növekedésével, a hiteltermék kiválasztásánál józan körültekintéssel járjanak el.

A Takarék Lízing Zrt. hatályos üzletszabályzatban is felhívja az ügyfelek figyelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program).

Szerződéskötés

A finanszírozási szerződés megkötésére a döntéshozatal pozitív eredménye, valamint az ajánlat elfogadása után kerül sor. A finanszírozott összeg folyósítására a szerződés aláírását és a lehívási előfeltételek teljesítését követően kerül sor. Amennyiben a szerződéskötésre vonatkozóan díj kerül felszámításra, azt a folyósított összegből vonjuk le.

Óvadék

Lízing ügylet esetén óvadékot nem számítunk fel. Az elhelyezett óvadékra kamatot nem áll módunkban fizetni.

Kölcsönügylet esetén az óvadéki összeg a kölcsönösszeg 3-6 havi törlesztő részletével megegyező összeg, amelyet a hitel futamideje alatt folyamatosan fenn kell tartani. Az óvadéki összeg a szerződéskötési díjjal együtt a folyósított összegből kerül levonásra.Az óvadék az Ügyfélnek a kölcsönszerződésben szabályozott kötelezettségei biztosítékául szolgál. Amennyiben az óvadék felhasználásra kerül, azt 15 napon belül az eredeti 3-6 havi törlesztő részletnek megfelelő összegre kell kiegészíteni.

Biztosítás

Lízing esetén a fedezetként felajánlott ingatlan/ingatlanoknak legalább a finanszírozás mértékéig biztosítottnak kell lenniük, úgy, hogy a biztosítási kötvényben szerződő és díjfizető az ügyfél, biztosított társaságunk.

Kiegészítő ingatlanfedezetek esetén a biztosítási kötvényben kedvezményezettként a Takarék Lízing Zrt. szerepeljen, Társaságunk tájékoztatása alapján. Meglévő biztosítás esetén a biztosító társasággal a fentiek szerint kérjük módosítani a szerződést, és az engedményező nyilatkozatot elkészíttetni. Ezen dokumentumok a biztosítási díjfizetési igazolásával együtt folyósítási feltételek.

Új biztosításkötés esetén az ajánlatra és az engedményező nyilatkozatra és az első biztosítási díj megfizetését igazoló bizonylatra van szükségünk.

Közjegyzői okirat

Közjegyzői okiratban szükséges megerősíteni a szerződéskötést követően Ügyfelünk kötelezettségvállalásait. Az okirat aláírása minden esetben a Közjegyző irodájában történik. Díjazása a mindenkor hatályos Közjegyzői Kamara által kiadott ajánlás alapján történik. Az okirat elkészítésének díját az aláírással egy időben kell a helyszínen kifizetni.

Időpont egyeztetésben kollégáink segítségükre lesznek. Kérjük, hogy a Közjegyzőhöz az aláírt lízingszerződéssel és személyi igazolvánnyal szíveskedjenek elfáradni.

Adásvételi szerződés és biztosítéki jogok

Ingatlanvásárlás finanszírozása esetén a folyósításának feltétele a finanszírozási szerződésben leírt formai és tartalmi kellékeknek megfelelő adásvételi szerződés. Kölcsönnel történő finanszírozás esetén önálló zálogjog szerződés, valamint a vételi jogot alapító szerződés megkötése és a tulajdoni lapon való megjelenítése legalább széljegy formájában. Lízingszerződés esetén zálog és opciós szerződés nincs, de Társaságuk tulajdonjogának bejegyzése az ingatlanon meg kell, hogy történjen.

Az adásvételi szerződés létrejöttekor gyakran egyeztetésre van szükség az eladókkal vagy az őket képviselő ügyvédekkel. Javasoljuk, hogy már a szerződés előkészítésének fázisában vegyék fel a kapcsolatot a velünk együttműködő egyéni ügyvéddel az ügylet ill. folyósítás jogilag szakszerű lebonyolításához.

Az adásvételi szerződés megkötésekor kérjük, vegyék figyelembe, hogy a cégünk által finanszírozott összegnek kell az utolsó vételárrészletnek lennie, és ennek megfizetése, valamint az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eladói nyilatkozat birtokunkba kerülése egy időben kell, hogy történjen.

A fenti jogi dokumentumok mintáit irodánkban az Ügyfél kérésére kiadjuk.

Az adásvételi, valamint a jelzálogról és vételi jogról szóló szerződéseket ügyvédnek kell ellenjegyeznie. Az ügyvédi ellenjegyzés - Ügyfeleink kényelmesebb kiszolgálása érdekében - irodánkban történik.

Reméljük, hogy tájékoztatónk segítséget nyújt a finanszírozáshoz szükséges lépések jobb megértéséhez. Amennyiben szolgáltatásainkkal kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal, az itt található elérhetőségen!