A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel/ pénzügyi lízing árfolyamkockázatát, ill. kamatkockázatát, az egyes konstrukciók függvényében eltérő mértékű.

Jogszabályi követelményeknek megfelelően, mely szerint a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes kamatadattal számolt.

 

A THM számításban társaságunk esetében az alább elemek szerepelnek:

  • Ügyleti kamat
  • Szerződéskötési díj (amennyiben felszámításra kerül)
  • Folyósítási díj (amennyiben felszámításra kerül)
  • Értékbecslési díj
  • Számlavezetés (Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.) költsége, egyéb fizetési műveletekkel kapcsolatos költség

 

Mivel a kamatfelár mértéke (az ügyleti kamat része), ill. a szerződéskötési díj jelen kondíciós listában sávosan került meghatározásra, ezért egy-egy konstrukció esetében a mutató mértéké is sávosan került meghatározásra (a kisebbik érték mutatja a lehető legkisebb ügyleti kamat és szerződéskötési díj esetén elérhető THM értékét, a nagyobbik a maximális THM értékét).

 

Az értékbecslési díj figyelembevételekor egységesen 28.000 forint + ÁFÁ-val számoltunk, mely érték a lakó- és üdülőingatlan esetén (melyek finanszírozása tipikusnak mondható magányszemélyek esetén) az értékbecslés díját teljes mértékben fedezi, ugyanakkor egyéb speciális (ipari és kereskedelmi) ingatlanok értékbecslését nem tartalmazza. Ugyanígy nem tartalmazza a díj olyan pluszszolgáltatások (úgy, mint: alaprajz készítése, tulajdoni lap díja, térképmásolat díja) ellenértékét, melyek az ügyfelek által opcionálisan választhatók.

 

Számlavezetési díj a mindenkori Takarékbank Zrt. alap lakossági számlacsomag (jelenleg Alapszámla) havi díját tartalmazza két csoportos beszedési megbízás költségével együtt. A mindenkor hatályos hirdetmény elérhetősége: www.takarekbank.hu

 

A finanszírozás igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A lízingtárgyon, illetve a fedezetként felajánlott ingatlan/ingatlanoknak legalább a finanszírozás mértékéig biztosítottnak kell lenniük. A lízingtárgyak tekintetében a biztosított a Takarék Lízing Zrt., valamint a szerződő és díjfizető Ügyfél. Egyéb ingatlan fedezetek esetében a biztosítási kötvényben kedvezményezettként a Takarék Lízing Zrt.-nek szükséges szerepelnie, Társaságunk tájékoztatása alapján. Meglévő biztosítás esetén a biztosító társasággal a fentiek szerint kérjük módosítani a szerződést és az engedményező nyilatkozatot elkészíttetni. Ezen dokumentumok, a biztosítási díjfizetési igazolásával együtt, folyósítási feltételek. Új biztosításkötés esetén az ajánlatra és az engedményező nyilatkozatra, valamint az első biztosítási díj megfizetését igazoló bizonylatra van szükségünk. A vagyonbiztosítás díját, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a THM mértéke nem tartalmazza.

 

A számítás során a következő adatokkal számolt társaságunk:

 

Finanszírozás összege 5.000.000.-

HUF

Finanszírozás összege (nyílt végű lízing)

bruttó 5.000.000.-

HUF

Futamidő

20

év

Fix

5,99

%
Értékbecslés díja

28.000.-

HUF + ÁFA
Takarék számlavezetés+csoportos beszedés

848.-

HUF/hónap

Maradvány érték (nyílt végű lízing) 0,01%-20%  

 

  Egyedi döntés
Minimum HUF Maximum HUF
Szerződéskötési díj (egyszeri) 0% 10%
Folyósítási díj 0% 1%

 

 

A fenti adatokkal számolt példa THM értékek:

 

1. Kölcsön és zárt végű pénzügyi lízing esetén:

 

A deviza (EUR) alapú – forint törlesztésű lakáslízing termékek értékesítését a Takarék Ingatlanlízing Zrt. 2013. december 2. napjától felfüggesztette, így azok jelenleg nem igényelhetőek!

Takarék Lízing Zrt. 2016. március 01 napjától a Fogyasztóknak nyújtott Deviza (EUR) ingatlanlízing termékek értékesítését felfüggesztette.

 

Finanszírozás típusa Minimum THM Maximum THM
Fogyasztónak lakás célú finanszírozás    
forint 

6,80% 

7,71%

 

 

2. Nyílt végű pénzügyi lízing esetén:

 

A deviza (EUR) alapú – forint törlesztésű lakáslízing termékek értékesítését a Takarék Ingatlanlízing Zrt. 2013. december 2. napjától felfüggesztette, így azok jelenleg nem igényelhetőek!

A Takarék Lízing Zrt. 2016. március 01 napjától a Fogyasztóknak nyújtott Deviza (EUR) ingatlanlízing termékek értékesítését felfüggesztette.

 

Finanszírozás típusa Minimum THM Maximum THM
Fogyasztónak lakás célú finanszírozás    
forint 

5,33%

5,39%

 

 

A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény. 265. §-nak megfelelően a fogyasztónak nyújtott kölcsön teljes hiteldíj mutatója nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat (melynek jelenleg irányadó mértéke: évi 0,90%, figyelemmel arra, hogy a jelen naptári félév teljes idejére az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó) 24 százalékponttal növelt mértékét (azaz jelenleg a 24,90%-ot)!